میلوژی

سیستم جادویی موفقیت شما ، خودتو بشناس، هدف گذاری کن، حرکت کن!

ما هم کنارت هستیم

 

میلوژی ، مجموعه ابزارهایی علمی-عملی ست که امکان شناخت عمیق تر از خود و تصمیم سازی ، برنامه ریزی و پایش گام به گام بر مبنای شناخت را برای شما فراهم می‌آورد.

میلوژی یک ماشین نیست بلکه سیستمی ترکیبی از ماشین و انسان است که سعی می کند نیازهای خودشناسی، تصمیم گیری و هدایت‌گری اعضای خود را بر پایه تکنیک‌های جدید برآورده سازد .

می خواهم ثبت نام کنم

با کلیک بر روی ثبت نام قوانین سایت را میپذیرم

 

ایده میلوژی

 

میلو تی وی

 

شبکه های اجتماعی

 

 

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟